Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşları Hk. - Ankara Sanayi Odası

Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşları Hk.

Tarihi     :14.09.2011 
İşareti    :04/5000-2778
 
Sayın Üyemiz,
 
KIYMETLİ MADENLER BORSASI ARACI KURULUŞLARININ FAALİYET ESASLARI İLE KIYMETLİ MADENLER ARACI KURUMLARININ  KURULUŞU HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK    
 
14.09.2011 tarih ve 28054 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
 Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası