Kıyı Kanununun Uygulanması Yönetmeliği ve Türk Gıda Kodeksi Hk. - Ankara Sanayi Odası

Kıyı Kanununun Uygulanması Yönetmeliği ve Türk Gıda Kodeksi Hk.

Tarihi  : 02.04.2013
İşareti : 
4/5000-1205
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (Yönetmelik için tıklayınız.)
 
EKMEK İSRAFINI ÖNLEME KAMPANYASI İLE İLGİLİ 2013/3 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ (Genelge için tıklayınız.)
 
TÜRK GIDA KODEKSİ BUĞDAY UNU TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/9) (Tebliğ için tıklayınız.)  (Tebliğ eki için tıklayınız.)
 
TÜRK GIDA KODEKSİ EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/2)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/10) (Tebliğ için tıklayınız.)   (Tebliğ eki için tıklayınız.)
 
02 Nisan 2013 tarih ve 28606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası