Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2012/1 - Ankara Sanayi Odası

Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2012/1

    3 Ocak 2012

Tarihi  : 02.01.2012
İşareti : 04/5000-13
 
Sayın Üyemiz,
 
29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğinkapsamındaki ürünlerin uygunluğunun ithalatta denetimine ilişkin usul ve esasları düzenleyen, “Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2012/11)” 30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası