Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Taslağı Görüş - Ankara Sanayi Odası

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Taslağı Görüş

Tarihi  : 05.04.2013
İşareti : 4/5000-1296
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen, Genel Müdürlük tarafından hazırlanmış olan  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun’nun 30’ncu maddesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca hazırlanan “Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Taslağı”na ilişkin  Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, söz konusu Yönetmelik Taslağına ilişkin görüşlerinizin en geç 10 Nisan  2013 mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası