KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ CİHAZLARI (KET) YÖNETMELİĞİ HK. - Ankara Sanayi Odası

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ CİHAZLARI (KET) YÖNETMELİĞİ HK.

    23 Mart 2010

Tarihi     :22.03.2010
İşareti    :4/5000-941

Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
Genellikle ev, iş yeri, garaj, fabrika, depo, antrepo ve büyük alışveriş merkezleri gibi kapalı lokal alanlarda ya da kampus veya açık alanlarda kullanım amacına göre belirlenen frekans bandlarında ve çıkış gücünde kullanılan, diğer sistemlerde elektromanyetik girişime sebep olmadan ve elektromanyetik girişime açık olarak kullanılan, Kurumca belirlenen teknik düzenlemelere uygun kısa mesafe erişimli alçak güçlü telsiz cihazlarının yayın özelliklerini, frekans bandlarını, herhangi bir telsiz kurma ve kullanma iznine ve telsiz ruhsatnamesine ihtiyaç göstermeksizin kurulması ve kullanılması ile ilgili usul ve esasları belirleyen; “Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazları (Ket) Yönetmeliği” 20.03.2010 tarih ve 27527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
 
Bilgilerinize sunarız.     
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası