KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLENMESİ HK. - Ankara Sanayi Odası

KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLENMESİ HK.

KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ HK.

Tarihi     : 24.06.2009
İşareti    : 6/5000 –2253
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği uygulamasının, 10.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu ile sadece İş Kanunu kapsamında olanlar için getirildiği, sözkonusu düzenleme ile 15.05.2008 tarihli ve 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile İş Kanunu’ndan çıkartılarak 4447 sayılı İşssizlik Sigortası Kanunu’na eklendiği, böylece İş Kanunu’na tabi çalışanların yanı sıra, Deniz İş Kanunu ve Basın İş Kanunu’na tabi çalışanlara da kısa çalışma ödeneğinden yararlanma imkanı sağlandığı ifade edilmiştir.

Ayrıca, Dünya’da yaşanmakta olan küresel krizin ülkemizdeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla alınan kararlar kapsamında 28.02.2009 tarihli ve 27155 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu ile de kısa çalışma ödeneğinin uygulama süresinin uzatılmış olduğu ve ödenek tutarının arttırıldığı belirtilmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı; kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği uygulaması hakkında bilgilenmek isteyen işverenlere bilgi verdiklerini, üyelerimizin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin aracılığında, talep etmeleri halinde konu ile ilgili olarak seminer düzenlenecektir.

Konu ile ilgili talebi olan üyelerimizin26.06.2009 Cuma gününe kadar taleplerini ticaret@aso.org.tr adresine göndermelerini rica ederiz.

Bilgilerinize sunarız.  

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası