Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımla - Ankara Sanayi Odası

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı YatırımlaTarihi     : 09.05.2008
İşareti    : 6/5000 –2203
Yanıt      :
ticaret@aso.org.tr