Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hibe Programı Tarıma Dayalı Yatırımların Dest - Ankara Sanayi Odası

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hibe Programı Tarıma Dayalı Yatırımların Dest

    25 Mart 2011

Tarihi     : 25.03.2011
 
İşareti    : 05/5000-1022
 
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda,  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Teşkilatlandırna ve Destekleme Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hibe Programı Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi 6.Etap başvuruları ile ilgili Tebliğ Resmi Gazete’nin 11 Mart 2011 ve 27871 sayılı nüshasında neşredildiği bildirilmektedir.
 
Söz konusu destek programında, başvuru sahibi işletmelerin tarımsal ekonomik yatırımlarına 300.000 TL’ye kadar  destek sağlanacağı belirtilmektedir. Hibe programı 81 ilde geçerli olmakla beraber, başvuruların 09 Mayıs 2011 tarihine kadar Tarım İl Müdürlüklerine yapılması gerektiği belirtilmektedir. Destek programı kapsamında, şirketlerin tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması  ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımına, mevcut tesislerin artırımı, teknoloji yenilemesi ve tamamlanmasına yönelik projelere destek vereceği belirtilmektedir. Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesislerine hibe destekleri sağlanacağı belirtilmektedir. Hibe programı kapsamında şirket başvurularında 300.000 TL’ye kadar,  gerçek kişi başvurularında 75.000 TL’ye kadar hibe verildiği belirtilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası