Kırsal Alanlar Atık Su Projesi - Ankara Sanayi Odası

Kırsal Alanlar Atık Su Projesi

    1 Mart 2016

Tarih  : 29.02.2016                                                                                            
İşareti : 05/5000-520  

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda; T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın yazısına atfen ve İran Enerji Bakanlığı’na bağlı Ulusal Sular ve Atık Su Mühendislik Şirketi tarafından Tahran Büyükelçiliğimize iletilen yazıdan bahisle, İran’ın İslami Kalkınma Bankası’ndan “Kırsal Alanlar Atık Su Projesi” kapsamında 64.91 milyon Euro finansman temin ettiği ve anılan projeye ilişkin bilgilerin kalifiye üstlenicilere iletilmesinin talep edildiği bildirilmektedir.

Son başvuru tarihi 6 Nisan 2016 olan Proje hakkında, Ulusal Sular ve Atık Su Mühendislik Şirketi tarafından düzenlenen yazıya www.tobb.org.tr bağlantısından “Hizmetler/ Uluslararası İş İmkanları- Ülke Duyuruları-İran” bölümünden ulaşılabilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası