Kırım Uluslararası Yeni Teknoloji Ürünleri ve Hizmetleri Fuarı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Kırım Uluslararası Yeni Teknoloji Ürünleri ve Hizmetleri Fuarı Hk.

Tarihi     : 14.03.2011
İşareti    : 05/5000-807
 
Sayın Üyemiz,
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan bir yazıda, 14 – 16 Nisan 2011 tarihlerinde Ukrayna’ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Simferopol’de “Innotek Expo Kırım” Uluslararası Yeni Teknoloji Ürünleri ve Hizmetleri Fuarı düzenleneceği bildirilmektedir.

Kırım Özerk Cumhuriyeti hükümeti küresel ekonomik krizin etkilerinin azalmaya başladığı dönemde Kırım’ı Ukrayna’nın tarımsal üretim merkezi ve bölgenin önemli lojistik üssü konumuna getirmeyi hedeflemektedir. 22 Aralık 2010 tarihinde Kırım Parlamentosu tarafından onaylanan “2011 – 2020 Yılları Arasındaki Dönemde Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin Sosyal ve Ekonomik Kalkınma Stratejisi”ne göre, önümüzdeki yıllarda Kırım’da eğlence ve sağlık turizmi, tarım ve tarımsal ürün işleme – depolama, tarım makine ve ekipmanları imalatı, tranzit taşımacılık ve lojistik sektörlerine büyük önem verilecek ve bu sektörlerde yeni teknolojik yatırımlar ve işbirliği girişimleri teşvik edilecektir. Ayrıca, sanayi üretiminde çeşitliliğin artırılması da önümüzdeki dönem kalkınma stratejisinin başlıca hedefleri arasında yer almaktadır.

Bu çerçevede, “Innotek Expo Kırım” fuarının, Türkiye ile tarihi bağları bulunan Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin ekonomik potansiyeli ve sunduğu iş olanaklarından yararlanmak isteyen Türk özel sektörü için önemli bir fırsat sunduğu değerlendirilmektedir. Fuar organizasyonu sırasında iş olanakları semineri, ikili iş görüşmeleri, tesis ziyaretleri ve sosyo – kültürel etkinlikler planlanmaktadır. Firmalarımız ürün ve hizmetlerini sergilemenin yanı sıra, yeni iş bağlantıları kurmak ve Ukraynalı şirketlerle ikili görüşmeler yapmak amacıyla da organizasyonda yer alabileceklerdir.

Bahse konu fuar organizasyonuna katılmak isteyen firma ve kurum temsilcilerinin ulaşım, konaklama, vize ve stand açma konuları için Ant Turizm Organizasyon Seyahat Acentesi’ne (acente iletişim bilgileri ekteki dosyada yer almaktadır), fuar kapsamında gerçekleştirilecek seminer, iş görüşmeleri ve diğer konularla ilgili olarak ise ekteki ön katılım formunu doldurmak suretiyle DEİK’e (Elnur Osmanov – Tel: 0212 339 50 67, Faks: 0212 270 37 84, E-mail: eosmanov@deik.org.tr) müracaat etmeleri gerekmektedir. Fuara katılacak yabancı ülke firmalarının listesi, fuar sırasında yapılacak iş görüşmeleri ve diğer etkinliklerin programı netleştirilmekte olup, ön müracaatta bulunan firmalarımız bu konularda ayrıca bilgilendirilecektir.

Katılım için son başvuru tarihi 1 Nisan 2011, Cuma günü olarak belirlenmiştir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası