Kırıkkale Taşınmazlarının Satış Yöntemiyle Özelleştirilmesine İlişkin İhalede Teklif Verme - Ankara Sanayi Odası

Kırıkkale Taşınmazlarının Satış Yöntemiyle Özelleştirilmesine İlişkin İhalede Teklif Verme

KIRIKKALE TAŞINMAZLARININ SATIŞ YÖNTEMİYLE ÖZELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN İHALEDE TEKLİF VERME TARİHİNİN UZATILMASI
 
Tarihi : 23.12.2011
İşareti : 05/
5000-4002
İrtibat : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Kırıkkale taşınmazlarının “satış” yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin ihalede, son teklif verme tarihinin uzatılmasına ilişkin ilan metni ekte yer almaktadır.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası