Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi - Ankara Sanayi Odası

Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

    4 Temmuz 2014

Tarih: 04.07.2014        
İşareti: 05/5000-2208
 
Sayın Üyemiz,
 
Kırıkkale Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda,  Kırıkkale  ilinde Kayseri yolu üzerinde Arpalık Çukuru mevkiinde bulunan 500 dönümlük alan üzerinde 64 parsel (48 adedi 3 ile 5 dönüm, 16 adedi ise 5 ile 7 dönüm) olarak planlanan, Türkiye’nin ilk ve tek “Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi”nin kuruluşunun tamamlanarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı siciline kaydolduğu iletilmektedir. Sektörel bazda; savunma, metal-makine, mobilya ve petro-kimya sanayi üzerinde yoğunlaşıldığı, tarım makineleri, gıda ve yem sanayi, toprak, tekstil alanında da yatırımların artarak devam ettiği belirtilmektedir.
 
Savunma Sanayi alanında kümelenme potansiyeline sahip olan ilin sanayi birikimi, coğrafi konumu, büyüyen ekonomisi, sürekli gelişen ulaşımı, lojistik merkezi olma potansiyeli, OSB içerisinde yapılacak yatırımlarda 5. Bölge statüsündeki sektörel ve bölgesel teşvikleri ile yatırımcılar için dinamik bir cazibe merkezi haline geldiği ifade edilmekle birlikte; Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na ait Silah Fabrikasının yanında 10 fabrikadan 4’ü ile Hurda İşletmesinin İl sınırları içerisinde bulunması sebebiyle, birbirini tamamlayıcı ve birbirinin yan ürününü teşvik eden sanayicilerin bir arada, bir program dâhilinde üretim yapmalarıyla, üretimde verimliliğin ve kar artışının artmasını sağlanmak amacıyla kurulan Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi parselasyon planlarının onay işlemlerinin sonuçlandığı bildirilmektedir. Altyapı uygulama planlarının ihalesi yapılan Bölgede yaklaşık olarak Temmuz 2014 ayı ortalarında arsa tahsisine başlanacağı iletilmektedir. Silah Sanayi İhtisas OSB bünyesinde Savunma Sanayisi’ne ve özellikle Silah Sanayisi’ne hizmet vermesi amacı ile yedek parça imalatı yapan alt sektörlerin bir araya getirilmesinin amaçlandığı belirtilmektedir.
 
Bu kapsamda il sınırları içerisinde; askeri silah ve parçalarının üretimi, yedek parça imalatı, yan sanayi-talaşlı imalat, çelik dövme – kalıp, silah yan sanayi-kompozit üretim, havacılık ürünleri, sac imalat, çelikten yapılmış tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçalarının imalatı, yön bulma pusulaları ile diğer seyrüsefer alet ve cihazlarının ve radar cihazlarının imalatı, uzay aracı, uzay aracı fırlatma araçları ve mekanizmaları ile uydular, uzay roketleri yörünge istasyonları ve uzay mekiklerinin imalatı konularında faaliyet gösteren firmalarımızın bilgilerine sunarız.
 
 Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası