KIRGIZİSTAN/ALTIN IRMAK FİRMASI HK. - Ankara Sanayi Odası

KIRGIZİSTAN/ALTIN IRMAK FİRMASI HK.

Tarihi     : 27.07.2010
İşareti    : 03/5000-2559
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Bişkek Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya atfen, Kırgızistan’da faaliyet gösteren Altın Irmak firmasının, Talas bölgesinde yer alan mermer ocağının işletme ve üretimine ilişkin tüm haklara sahip olduğu bildirilerek, ilgilenebilecek firmalara duyurulması talep edilmektedir. Ocağın özelliklerine ilişkin notun bir örneği ekte yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası