Kırgızistan Yeraltı Kaynakları Kullanım Hakkına İlişkin Açık Arttırma - Ankara Sanayi Odası

Kırgızistan Yeraltı Kaynakları Kullanım Hakkına İlişkin Açık Arttırma

Tarih: 06.11.2013
İşareti: 05/5000-3688
 
Sayın Üyemiz,
 
T.C. Ekonomi Bakanlığı Yurtdışı Yatırım Daire Başkanlığı’ndan alınan bir yazıda, Bişkek Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atfen, Kırgız Cumhuriyeti Jeoloji ve Mineral Kaynaklar Devlet Ajansı tarafından 12 Kasım 2013 tarihinde Ayuçaçinskiy, Kurgantübinskiy ve Çakmaksuyskiy alanlarında alüvyon altın jeolojik keşfinin yapılması amacıyla yeraltı kaynakları kullanım hakkına ilişkin açık arttırma düzenleneceği ifade edilerek ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgilere www.geology.kg internet adresi ve +996 312 909 864 numaralı Ajans danışma hattından ulaşılabileceği belirtilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası