Kırgızistan / Yatırım, Kalkınma ve Yenilikler Ajansı - Ankara Sanayi Odası

Kırgızistan / Yatırım, Kalkınma ve Yenilikler Ajansı

Tarihi     : 04.12.2009
İşareti    : 5/5000 – 4138
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
 
Sayın Üyemiz,  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, Bişkek Büyükelçiliğimizce temas edilen, Başkanlığını Kırgızistan Cumhurbaşkanı Bakiyev’in oğlu Maksim Bakiyev’in yaptığı ve doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı Kalkınma Ajansı Uluslararası Bölüm Başkanı tarafından, ilk aşamada iki önceliklerinin bulunduğu ve bunların:
–                     Tarım sektöründe yerli üreticiden satın alınacak ürünü ihraç etmeye yönelik bir şirket ile çiftçilerin ve toprak sahiplerinin ihtiyaç duyduğu modern tarım işleme teçhizatlarını uygun kredilerle temin edecek “leasing” ve “mikro-kredi” şirketlerinin tesis edilmesi ile
–                     Bişkek ve Oş kentlerinde toplam 150 bin metrekarelik konut inşa ederek bir yandan inşaat sektörünün canlandırılmasını, diğer yandan uzun vadeli taksitlerle düşük gelirli Kırgız ailelerin ev sahibi olmalarını sağlayacak bir “mortgage” şirketi kurulması olduğu belirtilerek, ikili ekonomik işbirliğimizin güçlendirilmesi ve ticaret hacmimizin yukarıya çekilmesi amacıyla, ülkede tercihen tarım, enerji, konut yapımı ve turizm sektörlerinde iş yapmak isteyebilecek büyük ölçekli Türk firmalarının Ajans ile doğrudan temas kurabileceklerinin kaydedildiği bildirilmektedir. 
 
Söz konusu Ajans’ın irtibat bilgileri aşağıda yer almaktadır. 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
 
 
Saygılarımızla;
Ankara Sanayi Odası  
 
İrtibat Bilgileri:
Kırgız Cumhuriyeti Yatırım, Kalkınma ve Yenilikler Ajansı
 
Başkanı: Maksim Bakiyev
 
Tel: 00 996 312 63 89 50 / 00 996 312 63 89 58;    
 
Faks: 00 996 312 63 89 50
 
E-posta: s.isakov@mail.gov.kg (Bu mail adresi Ajansın Dış İlişkiler Bölümü’nün başındaki Sapar İsakov’a ait olup, İngilizce yazışma mümkündür.)
 
Adres: Kırgız Cumhuriyeti Hükümet Evi,
 
Yatırım, Kalkınma ve Yenilikler Ajansı 
 
Bişkek-Kırgızistan