Kırgızistan İş Birliği Önerisi - Ankara Sanayi Odası

Kırgızistan İş Birliği Önerisi

Tarihi     : 24.02.2009
İşareti    : 5/5000-968
Yanıt     : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Bişkeke Büyükelçiliği’nden alınan bir yazıya atfen, Kırgız Cumhuriyeti Başbakan Danışmanı ve “Kırgızkaynak” Devlet İşletmesi Müdürü Bolot Maripov’un, Kırgızistan’da gerçekleştirilen yeni vergi düzenlemelerinin özellikle tarım sektöründe yarattığı leasing ve ithalat-ihracata ilişkin olanakları içeren ve ilgili Türk iş çevrelerine işbirliği önerisi getiren, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne muhatap tercümesi ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,  

Ankara Sanayi Odası