Kırgız Mobil Telefon Şirketinin Özelleştirilmesi - Ankara Sanayi Odası

Kırgız Mobil Telefon Şirketinin Özelleştirilmesi

    10 Nisan 2013

Tarih: 10.04.2013 
İşareti: 05/5000-1345  
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Serbest  Bölgeler, Yurtdışı  Yatırım ve Hizmetler  Genel  Müdürlüğü’nden alınan  bir  yazıda, Dışişleri  Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; 19 Nisan 2013 tarihinde Kırgızistan’da kamuya ait Kırgız Mobil Şirketinin hisselerinin yüzde 75’inin açık artırma ile satılacağı ve sözkonusu açık artırma duyurusuna Kırgız Devlet Mülkleri Yönetimi Fonunun internet sayfası olan “www.mgi.kg/index.php?act=view_material&id=344” adresinden    ulaşılabileceği belirtilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası