KİMYASALLARIN KAYDI DEĞERLENDİRİMESİ, İZNİ VE KISITLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK - Ankara Sanayi Odası

KİMYASALLARIN KAYDI DEĞERLENDİRİMESİ, İZNİ VE KISITLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

    1 Ağustos 2017

İşareti : 04/5000-2093
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen, Avrupa Birliği’nin 1907/2006/EC sayılı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Tüzüğü’nü uyumlaştırmak amacıyla Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK Yönetmeliği)’in 23/06/2017 tarih ve 30105 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandığı ifade edilmektedir.

Aynı ilgi yazıda, KKDİK Yönetmeliği’nin yayımlanmasıyla “Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik”in 23 Haziran 2017 tarihinde yürürlükten kalktığı belirtilmektedir.

Ayrıca, “Zararlı Madde ve Karışımların Kısıtlanması ve Yasaklanması Hakkında Yönetmelik”in 23 Aralık 2017 tarihinde ve “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik’in de 31 Aralık 2023 tarihinde yürürlükten kalkacağı hatırlatılmaktadır


Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno