Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Taslak Yönetmelik EK - Ankara Sanayi Odası

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Taslak Yönetmelik EK

Tarihi : 15.04.2015
İşareti : 04/5000-384
İrtibat : teknik@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında 1907/2006/EC sayılı REACH Tüzüğünü ülkemizde uyumlaştırmak amacı ile hazırlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Taslak Yönetmeliğin “Ek-17 – Belirli Zararlı Maddelerin, Karışımların ve Eşyaların İmalatı, Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Kısıtlamalar Listesi”nin tekrar değerlendirilmesi ihtiyacının duyulduğu ve yapılan değerlendirmeler sonucunda Ek-17 tekrar düzenlendiği tarafımıza bildirilmiştir.
 
Sözkonusu taslak ekte tarafınıza gönderilmekte olup, taslak ile ilgili görüş ve önerilerinizin en geç 30.04.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamızın teknik@aso.org.tr adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası