Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi Ve Denetimine İlişkin Tebliğ Taslağı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi Ve Denetimine İlişkin Tebliğ Taslağı Hk.

    16 Şubat 2015

Tarih: 16.02.2015
İşareti:  05/5000-424
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Kurulu’nun 2014 yılı ikinci toplantısında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanmasına ilişkin 1907/2006/EC sayılı REACH Tüzüğü ne yönelik mevzuat çalışmaları yürürlüğe girene kadar bu alandaki kısıtlamaların ilgili PGD kuruluşlarınca düzenlenmesi ve bir an evvel denetimlere başlanması kararının alındığı iletilmektedir.
Bu çerçevede, tüketicilerin sağlık ve güvenliğinin korunması, tüketicilerin günlük hayatta sıklıkla kullandıkları ürünlerdeki kimyasal risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle çocuklara yönelik üretilen ve yurtdışına ihraç edilen bazı tekstil, ayakkabı vb. ürünlerde tehlikeli kimyasalların tespit edilmesinin ülkemiz dış ticaretine olası olumsuz etkilerinin engellenmesi amaçlan doğrultusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görev alanına giren ürün gruplarına yönelik olarak düzenlemeler içeren “Bazı Tüketici Ürünlerin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı http://kobi.tobb.org.tr/docs/20150212-Teblig-Taslagi.zip     linkinde yer almaktadır.  
Üyelerimizin söz konusu Taslakla ilgili görüşlerini, anılan adresteki “GÖRÜŞ FORM”unu doldurarak en geç 2 Mart 2015 tarihine kadar TOBB’a ve kobi@tobb.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız
 
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası