Kimya Sektörünün AR-GE İhtiyaçları Raporu - Ankara Sanayi Odası

Kimya Sektörünün AR-GE İhtiyaçları Raporu

    23 Ekim 2014

Tarih: 23.10.2014 
İşareti:05/5000-3108
 
Sayın Üyemiz,
 
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği’nden alınan bir yazıda,  İstanbul Kalkınma Ajansı Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında, Ocak 2013- Ocak 2014 tarihleri arasında “Yeşil Üretim Temiz Gelecek” projesinin yürütüldüğü bildirilmektedir. Proje kapsamında, Kimya Sektörünün sürdürülebilirlik ve kaynak verimliliği alanında yürütmesi gereken çalışmalara yönelik olarak, “Kimya Sektörünün Kaynak Verimliliği ve Çevresel Sürdürülebilirlik Alanlarındaki Ar&Ge ihtiyaçları Raporu”nun hazırlandığı ifade edilmektedir.
 
Bahse  konu  rapor  kapsamında , ülkemiz Kimya Sektörünün sürdürülebilirlik ve kaynak
verimliliği alanında yürütmesi gereken Ar&Ge önerileri; ülkemizde ve diğer ülkelerde konu üzerinde yürütülen projelere, politika ve strateji dokümanlarına, sektörel raporlara, sektör temsilcilerinin görüşlerine ve bilimsel çalışmalara http://yesiluretimtemizgelecek.com/wp-content/uploads/2014/09/Rapor-V51.pdf adresinden ulaşılabilmektedir.
 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
 
 
  Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası