Kimya Sanyi Anket Çalışması - Ankara Sanayi Odası

Kimya Sanyi Anket Çalışması

    13 Ocak 2014

Tarih: 13.01.2014
İşareti: 05/5000-197 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Türkiye Kimya Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2012-2016” nın 4.4 sayılı eyleminde “İhtiyaç duyulan elemanları karşılayabilecek şekilde meslek lisesi ve meslek yüksek okulları açılması ve/veya mevcut olanların kapasitelerinin artırılması, bu alanda alt yapıların güçlendirilmesi ve kamu-özel sektör dayanışmasının tesisi sağlanacağı” 4.5 sayılı eyleminde ise “Lisans eğitimi kontenjanları (öncelikle kimya, kimya mühendisliği, biyomühendislik), kimya sanayi envanterine uygun olarak değiştirileceği” ifade edilmektedir.
 
Bu eylem maddeleri ile ilgili olarak TOBB, YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığınca ortaklaşa bir anket formu hazırlandığı belirtilmektedir. Bu anket formu ile sanayicinin insan kaynakları konusundaki ihtiyaç ve memnuniyetinin ölçülmesinin amaçlandığı iletilmektedir.
 
Bu çerçevede hazırlanan ekte yer alan anket formunun 31.01.2014 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (dim@aso.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara sanayi Odası