KENYALI Altın İhracatçıları Hakkında - Ankara Sanayi Odası

KENYALI Altın İhracatçıları Hakkında

Tarih: 17.04.2015
İşareti: 05/5000-994
İrtibat: dim@aso.org.tr
İlgi: Ekonomi Bakanlığı’nın 10.04.2015 tarihli ve 48137 sayılı yazısı.
Sayın Üyemiz,
 
İlgide kayıtlı yazıda, Kenya Büyükelçiliğimizden alınan bir yazıya atfen, Kenya’dan Türkiye’ye altın satacaklarını iddia eden bazı kişilerin son aylarda ülkemizde yerleşik gerçek ve tüzel kişilerle irtibata geçtikleri belirtilmektedir. Yazıda devamla; Büyükelçiliğimizle temas eden işadamlarımızdan sağlanan ve Kenyalı şirketlere ait olduğu iddia edilen altın ihraç sertifikalarının gerçekliğinin Kenya Madencilik Bakanlığı nezdinde araştırılması neticesinde işadamlarımızın şikâyetine konu olan “Global Aviation International Shipping Company Limited” ve “Monte Cristo Enterprises Limited” adı ile anılan şirketlerin ibraz ettikleri altın ihraç izinlerinin sahte olduğunun Kenya Madencilik Bakanlığınca Büyükelçiliğimize bildirildiği ifade edilmektedir.
Bu itibarla; firmalarımızın, altın satmak üzere Kenya’dan kendileri ile temasa geçenlere karşı temkinli davranmaları hususunda uyarılmaları ve gerekli görülen hallerde de karşı tarafa herhangi bir taahhütte bulunmadan ve/veya ödeme yapmadan önce Büyükelçiliğimiz Ticaret Müşavirliği ile temasa geçmelerinde yarar bulunduğu iletilmiştir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası