Kenya ile Ticari İlişkiler Bilgi Formu - Ankara Sanayi Odası

Kenya ile Ticari İlişkiler Bilgi Formu

Tarihi     : 27.03.2009
İşareti    : 5/5000-1308
Yanıt     : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda; Türkiye ile Kenya arasındaki ticaret ve yatırım potansiyelinin daha etkin bir şekilde kullanılması için bir işkonseyi kurulmasında yarar görüldüğü ifade edilmektedir. Söz konusu iş konseyine yeterli sayıda firmanın üye olup olmayacağını anlayabilmek için bir ön çalışmanın yürütüldüğü belirtilmektedir.

Yaklaşık 37 milyon nüfusla Afrika’nın nüfusu en yoğun 8. ülkesi olan Kenya’nın yaklaşık 30 milyon dolarlık GSYIH’si ile Sahra Altı Afrika’nın en büyük 5 ekonomisinden biri olduğu ve Nairobi, Kahire ile Johannesburg arasındaki en büyük şehir olduğu bildirilmektedir. Diğer taraftan Mombasa limanının, bir düzineden fazla ülkenin nakliye ihtiyaçlarını karşılayan bölgedeki en önemli derin deniz limanı olduğu ifade edilmektedir.

Yaklaşık 130 milyonluk Doğu Afrika Birliği Pazarı ile 390 milyonluk Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarına (COMESA) erişim imkanı sağlayan Kenya’nın, ABD’nin AGOA (Afrika Büyüme ve Fırsatlar Yasası) kapsamında tekstil ve dokuma ürünlerini ABD pazarına gümrüksüz ihraç edebildiği bildirilmektedir. 2005 yılında yürürlüğe giren Yatırımların Korunmasına İlişkin Kanun kapsamında yatırımcılara pek çok kolaylık sağlanan ülkede özellikle elektrik enerjisi tedariki, trafo imalat ve bakımı, kömür fabrikası kurulumu,  kömür arama ve işletmesi, biyo-yakıt üretimi, tarımsal gıda ve içecek işleme, hayvancılık, gübre üretimi gibi alanlarda yatırım imkanlarının mevcut olduğu belirtilmektedir.

Kenya’daki yatırım olanakları hakkında daha detaylı bilgiye http://www.deik.org.tr/Pages/TR/DEIK_BultenDetay.aspx?bDetId=150&IKID=10 linkinden erişilebilmektedir.

Türk-Kenya İş Konseyi kurulması konusunda hazırlanan bilgi formunun doldurulup 10 Nisan 2009 tarihi mesai saati bitimine kadar DEİK’e  (Bahar Kavala; Tel:212 339 50 32; Faks: 212 270 35 92; E-mail: bkavala@deik.org.tr ) iletilmesi hususunu bilgilerinize suanrız. 

Saygılarımızla,  

Ankara Sanayi Odası