KEİ Ekonomik Gündem - Ankara Sanayi Odası

KEİ Ekonomik Gündem

    6 Ocak 2012

Tarihi  :  06.01.2012
İşareti : 05/5000-119
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün (KEİ), 10 yıllık hedeflerini belirleyen ve Nisan 2001’de Moskova’da düzenlenen Dışişleri Bakanları Konseyi’nde kabul edilen “Gelecek için Ekonomik Gündem” başlıklı belgenin güncellenmesi amacıyla kurulan “Ad Hoc Çalışma Grubu”nun birinci toplantısının, 7 – 8 Aralık 2011 tarihlerinde, İstanbul’da KEİ Sekretaryası’nda gerçekleştirildiği bildirilmektedir.
 
Ayrıca, söz konusu toplantıda, Çalışma Grubu’nun faaliyetlerine dair yöntem üzerinde görüş alışverişinde bulunulduğu ve Sekretarya tarafından hazırlanan “The BSEC Economic Agenda, Continued BSEC Partnership to cope with the new challenges facing the Member States, Priority areas of action” başlıklı Çalışma Belgesi’nin, grubun çalışmalarında temel olarak kabul edilmesinin kararlaştırıldığı belirtilmektedir. Bahse konu Çalışma Belgesi ekte yer almaktadır.
 
“Ad Hoc Çalışma Grubu”nun faaliyetlerinin sonucunda, KEİ’nin önümüzdeki on yıllık dönemde genel çalışmalarına ışık tutacak yeni bir belgenin oluşturulması, bu çerçevede bir yandan örgütün ne tür çalışmalar içerisine girmesi gerektiği, diğer yandan da yapısında değişiklik gerekip gerekmediği, gerekmekteyse ne tür değişiklikler öngörüldüğünün kayda geçirilmesi ve KEİ’nin gelecekteki faaliyetlerinin bu belgedeki ilke ve hedefler doğrultusunda sürdürülmesi amaçlanmaktadır. Önümüzdeki 10 yıllık dönemi kapsayacak olan yeni Ekonomik Gündem belgesinin, onay için önce Dışişleri Bakanları Konseyi’ne, daha sonra da örgütün kuruluşunun 20. yıldönümü dolayısıyla 2012 yılının yaz aylarında gerçekleştirilmesi planlanan Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesine sunulması öngörülmektedir.
 
Bu çerçevede; konu ile ilgili görüşü olan üyelerimizin, Çalışma Belgesi’ni inceleyerek, metinde yer alan ve KEİ Ekonomik Gündem belgesinde yer almasında fayda görülen diğer hususlara ilişkin görüşlerini Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (E-posta: dim@aso.org.tr) iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
 
Ankara Sanayi Odası