KDV Muafiyeti Uygulaması - Ankara Sanayi Odası

KDV Muafiyeti Uygulaması

    10 Ekim 2012

Tarihi  : 10.10.2012
İşareti : 05/5000-3152
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 15 inci maddesinde göre, Türkiye’deki yabancı diplomatik ve konsüler temsilcilikler ile uluslararası kuruluşlara ve mensuplarına karşılıklılık koşuluyla KDV muafiyeti sağlandığı belirtilmektedir.
 
Yabancı temsilciliklerin resmi mal ve hizmet alımlarında, Bakanlık tarafından düzenlenen ve bir örneği ekte verilen KDV diplomatik istisna kartları kullanıldığı, hangi mal ve hizmetlerin muafiyet kapsamına gireceği, yine karşılıklılık ilkesine göre belirlendiği ve ülkeden ülkeye değişebildiği ifade edilmiştir. İstisna kapsamındaki mal ve hizmet grupları da ekte verilen listede belirtilmektedir.
 
Söz konusu kartın, üzerinde fotoğrafı bulunan şahıs tarafından bir işletmeye ibraz edilmesi ve satın alma işlemine konu olan mal veya hizmetin, kartın arka yüzünde kayıtlı mal veya hizmet gruplarından birinin kapsamı içinde olması halinde, KDV miktan fatura tutarından düşülerek alıcıdan tahsil edilmekte olduğu belirtilektedir. Bu çerçevede, diplomatik istisna kartının geçerliliğinin sona ermemiş olması ve bu kartı kullanan kişinin ilave bir fotoğraflı resmi belgeyle (örneğin: pasaport, yabancı misyon kimliği, ehliyet veya TC nüfus cüzdanı gibi) kimliğini ispat etmesinin gerektiği ifade edilmektedir. Düzenlenen faturaya alıcı konumundaki yabancı temsilciliğin adının (örneğin: ABD Büyükelçiliği), adresinin, KDV istisna belgesinin geçerlilik tarihinin, arka yüz yan tarafındaki kart seri numarasının ve ibraz edilen ilave resmi kimlik belgesinin numarasının kaydedilmesi, bu tür KDV’siz satışlarda yerine getirilmesi gereken şart olarak sayıldığı ifade edilmektedir.
 
Diplomatik istisna kartlarının, sadece temsilciliklerin resmi ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılabileceğinden, suistimallerin önüne geçilmesi için, KDV’den muaf satın almalarda nakit ödemenin kabul edilmeyerek, ödemenin temsilciliğe ait banka kartı, çek veya banka hesabından transfer yoluyla yapılmasının kanuni zorunluluk olduğu belirtilmektedir.
 
Diplomatik KDV istisnası uygulamasının zaman zaman tereddüt yarattığı ve çeşitli illerimizdeki bazı işletmelerin, ekte verilen yazıda belirtilen usule uygun şekilde talep yapıldığı halde KDV’nin ödenmesinde ısrarcı olduğu yolunda şikayet alındığı, hak sahibi yabancı misyonların mensuplarının Türkiye içi seyahatlerinde ve özellikle otellerde KDV muafiyetinden yararlanabilmelerinin ülkemizin tanıtımı ve uluslararası diplomatik camiadaki itibarı açısından önem taşıdığı belirtilmiştir. Diplomatik temsilciliklerin, hak sahibi oldukları ölçüde ülkemizin her yerinde KDV muafiyetinden sorunsuz şekilde yararlanabilmesinin, aynı zamanda seyahat ve satışları teşvik etmesi nedeniyle ekonomik açıdan da yararımıza olduğu ifade edilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası