KDV KANUN İÇ GENELGESİ HK. - Ankara Sanayi Odası

KDV KANUN İÇ GENELGESİ HK.

Tarihi     : 18.12.2008
İşareti    : 6/5000 –4851
Yanıt     :
ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz,   

Odamız Mali Müşavirliği tarafından aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

Katma Değer Vergisi iade alacaklarının vadesi 15.12.2008 tarihinde sona eren SSK prim borçlarına mahsup taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin sürenin  bir defaya mahsus olmak üzere 22.12.2008 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmiştir.. Buna ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 2008/3 sayılı Katma Değer Vergisi İç Genelgesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

                              

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

Ek:Genelge için tıklayınız.