KDC Bakan Görüşmeleri - Ankara Sanayi Odası

KDC Bakan Görüşmeleri

Tarih: 15.04.2013 
İşareti: 05/5000-1411 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Kinşasa Büyükelçiliğimizden alınan bir yazıya atfen; Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Bütçe Bakanı Daniel Mokoko SAMBA ile bir görüşme yapıldığı ve söz konusu görüşmede Sayın Bakanın;
 
-KDC’nin İş Hukuku Uyumlaştırma Örgütüne (OHADA) üye olmasından itibaren Hükümet tarafından gerçekleştirilen iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik girişimlerin arttığını,
– KDC’nin OHADA’ya üye olmasının yatırımcılara kendilerini hukuki anlamda daha güvende hissettireceğini umduğunu,
– Hükümetin ticari kuruluşlar için formaliteleri kolaylaştırmakta olduğunu ifade ettiği bildirilmektedir.
– Yazıda devamla, Plan Bakanı ve İş ve Yatırım Ortamını İyileştirme Komisyonu (CPCAI) Başkanı Celestin Vunabandi ile de bir görüşme yapıldığı ve bahsi geçen görüşmede Sayın Bakanın;
– Şirket kurulmasındaki prosedürlerin basitleştirilmesi, hızlandırılması ve alman harçların azaltılmasına yönelik olarak önemli çalışmalar yapıldığını,
– İşletmelerden alman (kurumlar) kazanç vergisinin % 40’tan % 35’e indirildiğini, yeni bir gümrük kanunu kabul edildiğini ve mali denetimin akılcı bir yapıda yeniden yapılandırıldığını,
– CPCAI’nın amaçlarının; yatırımcıların gerek şirket kurmalarında gerek devletle ilişkilerinde karşılaştıkları tüm sorunları belirlemek, bunları çözerek iş ve yatırım ortamını iyileştirmek ve hukuki alanda reform yaparak yatırımcıların daha güvende olmalarına imkan sağlamak olarak sıraladığını belirttiği ifade edilmiştir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası