Kazakistan’ın Mangistau Eyaletindeki İş ve Yatırım Fırsatları - Ankara Sanayi Odası

Kazakistan’ın Mangistau Eyaletindeki İş ve Yatırım Fırsatları

Tarih: 17.09.2013
İşareti: 05/5000-3288 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Kazakistan’da Başkonsolosluğumuzun yakın zamanda faaliyete geçtiği Aktau şehrinin bağlı olduğu Mangistau eyaletindeki yatırım projeleri hakkında bilgiler iletilmektedir.
 
Kazak makamlarınca belirlenmiş üç öncelikli sektör ile bölgenin ekonomik kalkınması amaçlanmaktadır. Bu sektörler petrol ve doğalgaz, ulaştırma ve uluslararası ulaşım altyapısı ile turizm olarak sıralanmaktadır. Bu bağlamda Mangistau Eyaleti için Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanlığı tarafından ilan edilmiş projelerin hedef ve maliyetleri aşağıda sunulmaktadır:
–                     Kenderli Havalimanı inşaatı: 6 Aralık 2011’de duyurulan projenin tahmini değeri 200 milyon ABD Doları’dır.
–                     Geniş çaplı petrol nakil borusu üretim tesisi: 1,4 metreye kadar olmak üzere değişen çaplarda boru üretilecek tesisin yılda 1 milyon tonluk üretim kapasitesine sahip olması öngörülmektedir. Projenin tahmini bedeli 2 milyar ABD Doları’dır. Kazakistan’ın yıllık petrol nakil borusu ihtiyacının 1.300 – 1.700 km olduğu belirtilmektedir.
–                     Mangışlak-Bautino arasında demiryolu hattı inşaatı: Yıllık 7,5 milyon ton taşıma kapasitesi ile hattın değeri 151 milyon ABD Doları olarak hesaplanmıştır.
–                     Amonyak ve karbamid üretim tesisi: Kazakistan’ın iç piyasadaki ihtiyacının karşılanması amacı ile Aktau şehrinde kurulmak istenen, günlük 2 ton amonyak ve 2,5 ton üre üretmesi hedeflenen tesisin bedeli 745 milyon ABD Doları’dır.
–                     Elektrikli çelik eritme tesisi: Aktau Sanayi Bölgesi’nde çelik üretim kapasitesinin artırılması için kurulacak olan tesisin proje bedeli 152 milyon ABD Doları’dır.
–                     Kenderli mevkiinde kurulacak tatil köyü projesi: 23 otelin proje kapsamında inşası öngörülmektedir. Projenin tahmini değeri 2 milyar 347 milyon ABD Doları’dır.
–                     Termal otel inşaatı: Proje bedeli 40 milyon ABD Doları olan otel Aktau yakınlarına inşa edilecektir.
 
Konuyla ilgili bilgilere TOBB web sitesi “www.tobb.org.tr Hizmetler/Uluslararası İş Imkânları-Ülke Duyuruları/Kazakistan” bölümünden ulaşılabilmektedir
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası