Kazakistan’daki Projeler - Ankara Sanayi Odası

Kazakistan’daki Projeler

    29 Mart 2013

Tarih: 28.03.2013 
İşareti: 05/5000-1139
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Kazakistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu ve Kazakistan’daki bölgelere göre yurtdışı yatırıma açık büyük projelere ilişkin bilgilerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ana web sayfasında (www.tobb.org.tr) yer alan “Hizmetler/Uluslararası İş imkanları” başlığı altındaki “Özelleştirme ve Yatırım Projeleri” bölümünde yer aldığı belirtilmekle birlikte söz konusu projeler ekte yer almaktadır.
 
Bu çerçevede, orta ya da uzun vadede, Kazakistan’a yönelik somut projeleri olan ve işbirliği yapabilecek alanlara ilişkin görüş ve önerileri olan üyelerimizin en geç 5 Nisan 2013 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (Tel:0 312 417 12 00 Faks: 0 312 417 52 05, E-Posta: dim@aso.org.tr) iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası