Kazakistan’daki “Intelligent and Innovative Clusters” Projesi - Ankara Sanayi Odası

Kazakistan’daki “Intelligent and Innovative Clusters” Projesi

Tarih: 24.07.2013
İşareti:05/5000-2741
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Kazakistan’daki Nazarbayev Üniversitesinin sürdürmekte olduğu “Intelligent and Innovative Clusters” projesi kapsamında “Bilim Parkı, Girişim Merkezi, Teknopark” ve benzeri diğer yapıları kurmayı planladığı, adı geçen projenin amaçları arasında söz konusu projeye uluslararası ve yerel şirketlerin dahil edilmesi, yenilikçi girişimcilik için gerekli şartların oluşturularak projelerin teşvik edilmesi, yatırım kolaylıklarının sağlanması, nitelikli ve rekabet edebilir hizmetlerin sunulmasının olduğu belirtilmekte olup, bahsekonu projeye ilişkin sunum ekte gönderilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası