Kazakistan Yatırım Projeleri ve Kazak Heyeti’nin Ziyareti Hk. - Ankara Sanayi Odası

Kazakistan Yatırım Projeleri ve Kazak Heyeti’nin Ziyareti Hk.

Tarihi     :26.10.2010                                           
İşareti    :03/5000-3641
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun yazısına atfen, Kazakistan Ulusal Yatırım ve İhracat Destek Ajansı (KAZNEX INVEST) koordinasyonunda, çeşitli sektörleri kapsayan yatırım projelerinin, yabancı yatırımcıların değerlendirmesine sunulduğu bildirilmektedir.
 
Yazıda devamla, söz konusu projelerle ilgili potansiyel Türk yatırımcılarının daha detaylı bilgilendirilmesi amacıyla, KATİAD ve KAZNEX INVEST yetkililerinin Türkiye’yi ziyaret ederek, ciddi yatırımcılarla doğrudan görüşmeler yapmak istedikleri ifade edilmektedir. Ayrıca, Kazakistanlı yetkililerle görüşmelerin, takip eden günlerde DEİK ofisinde yapılacağı, müracaatta bulunan firmalara bu konuda bilahare bilgilendirilecekleri belirtilmektedir.
 
Söz konusu yatırım projeleri ile ilgilenen üyelerimizin 5 Kasım 2010 tarihine kadar DEİK’e (Elnur Osmanov, Tel: 0212 339 50 67, E-posta: eosmanov@deik.org.tr) müracaat etmeleri gerektiği bildirilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası