Kazakistan Yatırım Projeleri Hk. - Ankara Sanayi Odası

Kazakistan Yatırım Projeleri Hk.

Tarihi     : 21.10.2011
İşareti    : 05/5000-3241
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Kazakistan Hükümetince hazırlanan kalkınma planı kapsamında, doğrudan yatırımlara ihtiyaç bulunduğu ve yatırımcılara kaynak ve mali destek sağlamaya yönelik bir sistemin oluşturulmakta olduğu belirtilmektedir.
 
Bu çerçevede, anılan hususa yönelik Kazakistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanlığınca yapılan açıklamaya ilişkin bilgi notu ve Kazakistan tarafından yatırımcı talep edilen projelerin listesi ekte sunulmaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası