Kazakistan Yatırım Olanakları - Ankara Sanayi Odası

Kazakistan Yatırım Olanakları

Tarih: 22.03.2013 
İşareti:  05/5000-1065
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Kazakistan Cumhuriyeti Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu yurtdışı yatırıma açık büyük projelerle ilgili bilgiler verilmektedir.
 
Söz konusu projelere ilişkin bilgiler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ana web sayfasında (www.tobb.org.tr) yer alan “Hizmetler/Uluslararası İş İmkânları” başlığı altındaki “Özelleştirme ve Yatırım Projeleri” bölümünde yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası