Kazakistan Ulusal Tarım şirketi Kazagro’nun Talebi - Ankara Sanayi Odası

Kazakistan Ulusal Tarım şirketi Kazagro’nun Talebi

Tarih: 22.01.2014
İşareti: 05/5000-336
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, T.C.Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Kazakistan ulusal tarım şirketi olan KazAgro’nun, Kazak tarım sektörüne yabancı yatırımcıların çekilebilmesini teminen çalışmalar yürütmekte olduğu bildirilmektedir.
 
Zirai üretim sektöründe KazAgro tarafından öncelik verilen alanlar, Kazak Hükümeti tarafından daha önce açıklanan “2020-Tarım Geliştirme Programı” ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde yatırımcılara sağlanan teşvikler ve KazAgro’nun iletişim bilgilerine ilişkin bilgi notu, TOBB web sitesinin (www.tobb.org.tr) “Hizmetler/Uluslararası İş İmkanları-Ülke Duyuruları- Kazakistan” bölümünde yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası