Kazakistan Ulaştırma ve Lojistik İş Forumu - Ankara Sanayi Odası

Kazakistan Ulaştırma ve Lojistik İş Forumu

Tarih: 01.11.2013
İşareti: 05/5000-3658
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda,T.C. Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; “Yeni İpek Yolu” Ulaştırma ve Lojistik İş Forumu’nun 7-8 Kasım 2013 tarihlerinde ,Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenleneceği bildirilmektedir.
 
Söz konusu Forumun, Kazakistan üzerinden geçmekte olan İpek Yolu güzergahındaki demiryolu,karayolu ve havayolu taşımacılığına ilişkin kapsamlı bir çerçeve oluşturduğunun görüldüğü, Kazakistan’da bu konularda açık kaynaklardan bilgi edinilmesinin güç olduğu dikkate alındığında, söz konusu Forumun “Orta Koridor”un gelişimi bağlamında gerekli bilgi altyapısını sunabileceğinin değerlendirildiği belirtilmektedir.
 
Forumla ilgili detaylı bilgi ve program, http://forum.kazlogistics.kz/en/ adresinde yer almakta olup, Forum katılım ücretinin 400 ABD Doları olduğu ifade edilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası