Kazakistan – Ontustik Özel Ekonomik Bölgesi - Ankara Sanayi Odası

Kazakistan – Ontustik Özel Ekonomik Bölgesi

    24 Eylül 2012

Tarihi  : 24.09.2012
İşareti : 05/5000-2978
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Tükiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Kazakistan’da tekstil endüstrisini geliştirmek amacıyla kurulmuş olan “Ontustik Özel Ekonomik Bölgesi” hakkındaki bilgi notu ekte yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası