Kazakistan-Nadloc Yerel İçeriği Geliştirme Ulusal Ajansı Talebi - Ankara Sanayi Odası

Kazakistan-Nadloc Yerel İçeriği Geliştirme Ulusal Ajansı Talebi

    14 Ocak 2014

Tarih: 14.01.2014
İşareti: 05/5000-216
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, T.C. Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan ve Kazakistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanlığı’nın üretimde yerli katkı oranının yükseltilmesinden sorumlu organı “Yerel İçeriği Geliştirme Ulusal Ajansı’nın (NADLoC)” Astana Büyükelçiliğimize gönderdiği bir yazıya atfen; adı geçen Ajans tarafından yapılan analizler neticesinde Kazakistan’da çeşitli sektörlerde en çok talep edilen malzeme listesinin hazırlandığı ve söz konusu talep doğrultusunda yabancı yatırımcıların katılımıyla Kazakistan’da yeni işletmelerin kurulmasının amaçlandığı belirtilerek, ülkemizde makine ve kimya sanayisi ile metalüıji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerle görüşmeler gerçekleştirmeyi talep ettikleri iletilmektedir.
 
Kazakistan’da en çok talep edilen malzemelerin yer aldığı liste ekte sunulmakla birlikte konuya ilgi duyan üyelerimizin bulunması halinde Dışişleri Bakanlığı’na gönderilmek üzere, 27 Ocak 2014 Pazartesi gününe kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (selin.ornek@aso.org.tr,Tel:312 417 12 00 dahili:1202)firma bilgilerinin iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası