Kazakistan – Kaznex Ombudsman Yabancı Yatırımcıların Haklarını Koruma Çalışma Grubu - Ankara Sanayi Odası

Kazakistan – Kaznex Ombudsman Yabancı Yatırımcıların Haklarını Koruma Çalışma Grubu

    30 Temmuz 2013

Tarih: 29.07.2013
İşareti:05/5000-2784
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Kazakistan Büyükelçiliği’nden alınan bir yazıya atfen; Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti’nin Yatırım Komitesi’ni iyileştirme ve yabancı yatırımcı güvenini arttırma amacıyla, yatırım aktivitelerinin görüşülebileceği ve önerilerin yapılabileceği yeni diyalog platformları oluşturulmaya çalışıldığı bildirilmektedir.
 
Yazıda devamla, ülkeye doğrudan yabancı yatırım çekebilmek için, Başbakan Yardımcısı ve Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı A. Issekeshev başkanlığında, yabancı yatırımcıların haklarını korumak üzere yatırım Ombudsmanlığı prensibi ile Yabancı Yatırımcıların Haklarını Koruma Çalışma Grubu kurulduğu belirtilmektedir.
 
Söz konusu çalışma grubunun ana görevlerinin:
– Yabancı yatırımcıların; vergi, gümrük, çevre ve diğer düzenleyici otoriteler tarafından haklarının ihlal edildiğine veya hukuk dışı muamele gördüklerine dair başvurularının dikkate alınması,
– Devlet kurumlarmm başvurularla ilgili faaliyetlerinin koordinasyonu,
– Yabancı yatırımcıların haklarını ve menfaatlerini ilgilendiren konularda hazırlanacak yasalar ve düzenlemelere yardımcı olunması olduğu ifade edilmiştir.
 
Yatırım Ombudsmanının yetkili çalışma organının Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanlığı olacağı ve ilk başta Ombudsman toplantılarının üç ayda bir yapılacağı ve gerekli yasal düzenlemelerin yıl sonuna kadar bitirileceği ifade edilmektedir.
 
Yabancı yatırımcıların taleplerini ilgili Bakanlığın sekretaryasından, www.invest.gov.kz adresindeki destek merkezinden veya ombudsman@kaznexinvestkz e-posta adresine iletebilecekleri bildirilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası