Kazakistan Devlet Başkanı ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Himayesinde Geliştirilen O - Ankara Sanayi Odası

Kazakistan Devlet Başkanı ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Himayesinde Geliştirilen O

Tarihi     : 30.12.2010
İşareti    : 05/5000-4308
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen bir yazıda,  Cumhurbaşkanımız Sn. Abdullah GÜL’ün 23-26 Mayıs 2010 tarihlerinde Kazakistan’ı ziyaretleri sırasında “Kazakistan Devlet Başkanı ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Himayesinde Geliştirilen Ortak Ekonomi Programı Yeni Sinerji Projesi”nin gündeme geldiği belirtilmektedir.
 
Söz konusu proje taslağı ekte yer almakta olup; konu ile ilgili görüşü olan üyelerimizin en geç 12 Ocak 2011 tarihine kadar Dış Ticaret Müşteşarlığı’na (Faks: 0312 218 22 09) görüşlerini bildirilmesi gerektiği belirtilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası