KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HK. - Ankara Sanayi Odası

KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HK.

Tarihi     : 31.12.2008
İşareti    : 6/5000 –5017
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr


Sayın Üyemiz,   

Odamız Mali Müşavirliği tarafından aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

30.12.2008 tarihli ve 27096 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/14420 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 30.12.2008 tarihinden geçerli olmak üzere ;

–    Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu uygulamasında , dövize endeksli ve diğer endeksli kredilerde fon kesintilerinin , taksit tutarı içindeki ana paranın kur farkı veya endeks farkı ile dönem faizinin cari kurdan Yeni Türk Lirası karşılığı veya fark faizin  ( spread ) toplam tutarı üzerinden hesaplanacak ,

 

–    Dövize endeksli taksitli kredilerde taksit tutarı içindeki ana para kur farkının hesaplanmasında ,  taksit ödeme tarihindeki cari kur ile kredinin kullandırıldığı tarihteki kur  arasındaki fark esas alınacak ,

 

–   Mülga 12.05.1988 ve 88/12944 Sayılı Kararnamenin Kaynak Kullanımı Destekleme Fonuna kesinti yapılmasına ilişkin diğer hükümlerinin uygulaması sürdürülecektir.

Sözü edilen kararname ektedir.

Bilgilerinize Sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

 

Ek: 2008/14420 Sayılı  Kararname için tıklayınız.