PROJE HAKKINDA

KAYITDIŞI İSTİHDAMIN AZALTILMASI PROJESİ
ÇALIŞANA FAYDA İŞVERENE FAYDA
çalışan ve işveren farkındalıklarını arttırarak kayıtdışı çalışma ile mücadele yöntemleri konusunda çalışıyoruz.

PROJE BİLGİLERİ
Amacımız
kayıtlı istihdamı teşvik etmek, özendirmek ve kayıtlı istihdama katkı sağlamak
Çalışan, iş arayan ve işverenlerin kayıtdışılık konusundaki farkındalıklarını arttırmak üzere yerel düzeyde ilgili kamu kurumları ve taraflar arasında koordinasyon sağlayarak, kayıtlı istihdamı teşvik etmeyi, özendirmeyi ve kayıtlı istihdama katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Özel Amaçlarımız
Kayıtdışı istihdam ile ilgili analiz yapılması,
Kayıt dışı istihdamla mücadele için ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla (organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, mesleki eğitim kurumları, üniversiteler, kaymakamlık, belediye, muhtarlıklar) iş birliğini geliştirmek,
Eğitimlerle çalışanların bilincini arttırmak, işverenin kurumsallaşma sürecini başlatmak, medya yolu ile farkındalığı arttırmak

HEDEF GRUPLARIMIZ
Kayıt dışı istihdam edilenler ve bunların bakmakla yükümlü olduğu yakınları,
Eğitim seviyesi düşük çalışanlar,
Riskli işlerde çalışan ve işsiz kalma olasılığı bulunan kişiler,
Kayıtlı çalışıp, çalıştığı süreler veya ücretleri eksik bildirilenler,
İşverenler, işletme sahipleri
Kendi hesabına çalışanlar

PROJE SÜRESI: 1 yıl  (1 Temmuz 2016 – 30 Haziran 2017)

UYGULAMA İLLERI
Ankara, İstanbul, Adana

 

PROJE ÇIKTILARI:
* Ankara, İstanbul ve Adana’da yapılacak on adet bilgilendirme toplantısıyla kayıtdışı çalışma hakkında işverenler ve çalışanlara yönelik bilinç arttırma etkinliği;
* Üç ilde yapılacak altı çalıştay ve seminerle bölgesel ve yerel ölçekteki sorun ve çözüm önerilerinin tüm tarafların katılımı ile tartışılması ve sonuçların kitap halinde yayımlanması;
* Kayıtlılığı teşvik etmeye yönelik istihdam piyasasına ilişkin düzenlemelerin yeniden şekillendirilmesi için alan araştırmaları; üç ilde önerilerin alınarak değerlendirilmesi;

*Kayıt dışı istihdamla mücadele için üç il özelinde stratejik yol haritasının çıkarılması
*Farkındalık arttırma faaliyetleri, proje etki analizleri, ölçme-değerlendirme çalışmaları

FARKLI PENCERELERDEN FAYDALAR

Projeden beklenen faydalar her hedef grup için farklılık taşımaktadır:

KAYITDIŞI ÇALIŞAN;
Anketlerle kayıt dışı istihdamın sorunları ve çözüm önerilerini ilk elden anlatmış olacak,
Sorunlarını analiz etme ve çözüm üretme yeteneklerini geliştirecek,
Kayıtdışılık ile ilgili haklarını, yasal çerçevesini öğrenecek,
Ulusal, bölgesel veya yerel eylem planlarına katkı vermiş olacak,
Kayıtdışı istihdam konusunda çalışan kurum ve kuruluşları daha yakından tanıyacak.

İŞVEREN;
Kayıtlı çalıştırmanın getirdiği maliyeti azaltmak ve kayıtdışı çalıştıran firmalarla rekabet edebilmek için öneri getirme ve çözüm bulabilme kabiliyetlerini arttıracak,

Kayıtdışı çalıştırmanın azaltılması ve kayıtlı istihdamın arttırılması, ülke ve bölge ekonomisine katkıları ile ilgili bilgi düzeylerini arttırmış olacak,

İşçi ve çalışan hakları konusundaki bilgi düzeyi artacak, 

Rekabet gücünü arttırmak için firmaların kayıtdışı eleman çalıştırma yerine Ar-Ge ve inovasyona yönelmesi ürün, hizmet, üretim ve pazarlama süreçlerini geliştirmeye önem vermesi gerektiği konusunda bilinçlenecek.

Ayrıca bütün bu faydalara ek olarak proje ile
Kayıtdışı istihdam ile ilgili tüm aktörlerin katılımı ile kalıcı bir işbirliği oluşturulacak,
Aktörler arasındaki iletişim arttırılacak,
Tarafların birbirlerini anlamaları sağlanacak,
Odalar arasındaki işbirliği, çözüm önerileri ve iletişim ağı geliştirilecek

Odalar, kayıtlı istihdamın gelişmesi sürecinde yeni bilgilere, güncellenebilecek yerel veri tabanlarına sahip olacak, işbirlikleri oluşturma yetenekleri kazanacaktır.

PAYDAŞLAR

Proje Yürütme Komisyonu ilk olarak 12 Ekim 2016’da Ankara Sanayi Odası’nda toplandı. Komisyonda yer alan kurumlar:


HABERLER


İLETİŞİM