Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Hk. Genelge - Ankara Sanayi Odası

Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Hk. Genelge

    21 Mart 2011

Tarihi    : 21.03.2011
İşareti   : 4/5000 –937
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;    
 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası