KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE İLGİLİ GÖRÜŞ TALEBİ - Ankara Sanayi Odası

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE İLGİLİ GÖRÜŞ TALEBİ

İşareti : 05/5000-1416
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Odamız tarafından yürütülen Kayıtdışı İstihdamın Azaltılması Projesi kapsamında, yapılan saha çalışması sonuçları doğrultusunda Haziran ayında bir çalıştay düzenlenecektir. Söz konusu etkinliğe üniversiteler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, çalışanlar ve işverenler davet edilecektir.

Yeri ve tarihi bilahare bildirilecek olan çalıştayda ele alınmasında fayda gördüğünüz konulara ilişkin önerilerinizin 18 Mayıs 2017 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar (E-posta: dim@aso.org.tr, ozlem.serer@aso.org.tr, valerie.mack@aso.org.tr) Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası