Kavkaz Limanı Ro-Ro Terminali Hk. - Ankara Sanayi Odası

Kavkaz Limanı Ro-Ro Terminali Hk.

Tarihi     : 19.07.2011
İşareti    : 05/5000-2301
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Rusya Fedarasyonu’na (RF) taşımacılık alanında sık sık karşılaşılan ve ihracat güvenliğimizi tehdit eden sorunların bertaraf edilmesi, gümrük geçişlerinin kolaylaştırılması, farklı gümrük değerleme uygulamasından kaçınılması, özellikle Güney Rusya Bölgesi’nin lojistik hizmet pazarında kalıcı bir yer edinilmesi amaçlarına yönelik olarak Güney Rusya Bölgesi’nde bir Türk Lojistik Merkezi’nin kurulmasına yönelik çalışmaların Ekonomi Bakanlığınca sürdürülmekte olduğu belirtilmektedir.
 
Türk Lojistik Merkezi kurulmasına ve mevcut sorunların degerlendirilmesine yönelik olarak Rusya Federal Ulaştırma ve Bölgesel Kalkınma Bakanlıkları Bakan Yardımcıları başkanlığındaki Rus heyeti ile bir toplantı gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Söz konusu toplantıda, Kavkaz Limanı’nın kuzeydoğusunda 12.000 m2 kapalı ve 12 hektar açık depolama alanına sahip, içerisinde gümrükleme hizmetinin verilebileceği bir Ro-Ro terminalinin inşa edileceği; Türk tarafının talepleri çerçevesinde projeye ilaveler veya değişikliklerin yapılabileceği; altyapı tesislerinin tamamen Rusya Fedaral Hükümeti tarafından tamamlanacağı ve üstyapı inşaası ve işletmeciliği için Türk firmalarının tekliflerine açık olduklarının Rus yetkililerce ifade edildiği bildirilmektedir.
 
Türk ihraç mallarının Karadeniz üzerinden Rusya Fedarasyonu’na iletilmesi için varış limanı olarak kullanılması mümkün olabilecek, Ro-Ro terminalinin inşası projesinde, Rusya Fedaral Devleti’ne ait bir işletme olan deniz taşımacılığının altyapısının geliştirilmesi ile limanların rekabetci gücünün artırılması amacıyla kurulan “Rosmorport”un işveren sıfatıyla yer alacağı Rus makamlarınca bildirilmiştir. Teklif vermek isteyen üyelerimizin, Rus makamları ile temasa geçirilmelerinin sağlanmasını teminen, Ekonomi Bakanlığı’na iletilmek üzere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni bilgilendirmeleri (Faks: 0312 218 22 09 , e-posta: deniz.yalcin@tobb.org.tr ) gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası