KATMA DEĞER VERGİSİ VE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER HK. - Ankara Sanayi Odası

KATMA DEĞER VERGİSİ VE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER HK.

 

Tarihi     : 16.03.2009
İşareti    : 6/5000 –1142
Yanıt     :
ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;

Odamız Mali Müşavirliği tarafından aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

16.03.2009 gün , 27171 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2009/14802 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı malların teslimine uygulanan Katma Değer Vergisi ve bazı mallara ait Özel Tüketim Vergisi oranları değiştirilmiştir. Yapılan düzenlemeler 17.03.2009 tarihinde yürürlüğe girecek olup 15.06.2009 tarihine kadar uygulanacaktır.

 

I-                   Katma Değer Vergisi ile İlgili Düzenlemeler:

 

 17.03.2009 tarihinden geçerli olmak ve 15.06.2009 tarihine kadar uygulanmak üzere net alanı 150 metrekare ve üzerinde olan konutların tesliminde Katma Değer Vergisi oranı %8’e indirilmiştir.

 

Yapılan düzenlemeye göre , mükelleflerin indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına , 150 metrekare ve üzerinde olup %8 oranında Katma Değer Vergisine tabi tutulan konutlar nedeniyle yüklenilen vergiler dahil edilmeyecektir.

  

II-                  Özel Tüketim Vergisi İle İlgili Düzenlemeler:

 1-     Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli ( II ) Sayılı cetvelde  yer alan ve aşağıda (I) sayılı cetvelde belirtilen malların Özel Tüketim Vergisi oranları 17.03.2009 tarihinden geçerli olmak ve 15.06.2009 tarihine kadar uygulanmak üzere belirlenmiş olup ekte bilgilerinize sunulmuştur

 

 

Ek2: 1 ve 2 Sayılı Cetveller için tıklayınız.

 

Saygılarımızla, 

Ankara Sanayi Odası