Katılım Öncesi Yardım Aracı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Katılım Öncesi Yardım Aracı Hk.

    24 Haziran 2013

Tarihi  : 24.06.2013
İşareti : 4/5000-2340
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
“2013/4878    Katılım Öncesi Yardım Aracı – Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni – Kısım 1-B Çerçevesinde 2012 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Finansman Anlaşması ile Anlaşmaya Dair Beyanları İçeren Notaların Onaylanması Hakkında Karar” 23.06.2013 tarih ve 28686 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası