“Katılım Öncesi Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği Ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni Hk. - Ankara Sanayi Odası

“Katılım Öncesi Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği Ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni Hk.

    11 Kasım 2013

Tarihi  : 11.11.2013
İşareti : 4/5000-3744
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
“”Katılım Öncesi Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni-Kısım 2 Çerçevesinde 2010 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Finansman Anlaşmasına Ek No 1” ile Notaların Onaylanması Hakkında Karar” 09.11.2013 tarih ve 28816 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
                                                                                                                                                                                                             .