Katar 1. Türk Ürünleri Sergisi - Ankara Sanayi Odası

Katar 1. Türk Ürünleri Sergisi

Tarihi     : 12.06.2009
İşareti    : 5/5000 – 2245
Yanıt      : dim@aso.org.tr 
 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, İstanbul Ticaret Odası’ndan alınan bir yazıya atfen, Katar 1. Türk ürünleri sergisinin,  3-6 Ekim 2009 tarihleri arasında, İstanbul Ticaret Odası tarafından Katar’ın başkenti Doha’da düzenleneceği belirtilmektedir.

Katar 1. Türk ürünleri sergisinden azami sayıda girişimcilerin faydalanmasını temin etmek amacıyla, 18 m2 lik stand katılım bedelinin 2.000 ABD Doları olarak tespit edildiği, özel sektöre destek olabilmek amacıyla, İstanbul Ticaret Odası tarafından, döviz kurunun 1 ABD $ = 1,25 TL olarak sabitlendiği ifade edilmektedir. Katar 1. Türk ürünleri sergisine katılmak isteyen bir firmanın ödeyeceği toplam bedel sadece 2.500 TL olup, sözkonusu katılım bedeline tüm hizmetlerin dahil olduğu bildirilmektedir.

Yazıda ayrıca, Katar 1. Türk ürünleri sergisi münasebetiyle hazırlanacak katalog ve CD’sine iştirakçilerin ve sergiye stand bazında iştirak etmeyen firmaların da reklamlarına yer verileceği, tam sayfa reklam bedelinin sadece 250 TL olduğu ifade edilmektedir.

Konu ile ilgilenen üyelerimizin İstanbul Ticaret Odası ile ( Tel: 0212 455 61 07, Faks: 0212 520 15 26, Cep Tel: 0533 959 30 57, E-mail: aylin.odabas@ito.org.tr) iletişime geçmeleri hususunu bilgilerinize suanrız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası