Kasaplık ve Besilik Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şar - Ankara Sanayi Odası

Kasaplık ve Besilik Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şar

Tarihi     :20.12.2010
İşareti    :4/5000-4175
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz; 
 
“Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2010/55) ” 18.12.2010 Tarih Ve 27789 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.
 
 
Bilgilerinize sunarız.     
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası